Friday, May 11, 2012

Membiarkan semesta untuk bekerja, aku sudah terlalu lama berusaha..
Jika bukan kau, pasti akan ada dia.. :)

No comments: